Vse o samooskrbi z električno energijo in e-mobilnosti

Celoten svet se sooča z višanjem temperature ozračja in posledično slabšanja kvalitete življenja prebivalcev na Zemlji. Evropska unija je zelo resno pristopila k aktivnostim za preprečevanje nadaljnjega segrevanja ozračja, kar je trenutno možno z ukinjanjem rabe fosilnih goriv – dekarbonizacijo družbe in s čim boljšo energijsko učinkovitostjo.

Energetski sektor je eden od prvih, v katerem je potrebno narediti velik korak v drugo smer. Naslednji velik izvor toplogrednih izpustov pa je promet.

Evropska unija je sprejela že vrsto smernic in zakonodajnih aktov, ki jih članice vključujejo v svojo zakonodajo in že ali pa še bo vplivala na naš način življenja v bližnji prihodnosti.

Tudi Slovenija kot članica EU mora upoštevati te smernice, ki so zapisane v Nacionalnem energetsko podnebnem načrtu na področjih:

  • učinkovite rabe energije,
  • spodbujanja obnovljivih virov energije,
  • električne mobilnosti
  • infrastrukture za e-polnilnice.

Pomembno je, da bodo vse te nove naprave in viri čiste, zelene energije, povezani v celoto, ki nam bo zagotavljala zanesljiv sistem oskrbe z električno energijo. To pa nam zagotavljajo nova pravila za priključevanje naprav na distribucijsko omrežje.

Več …

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €