Zahteve za fotonapetostne sestave, kot jih podaja standard SIST EN IEC 61439-2:2021

V letu 2022 sem v prispevku v ER reviji predstavil spremenjene zahteve, ki sta jih prinesla takrat nova standarda SIST EN IEC 61439-1:2021 [1] in SIST EN IEC 61439-2:2021 [2]. Navedel sem tudi, da standard [2] v svojih informativnih dodatkih DD, EE in FF podaja zahteve za fotonapetostne sestave (PVA), ki jih je toliko, da bi lahko o tej temi pripravili ločen prispevek, in ki se upoštevajo, kot navaja standard [2], ne glede na to, ali se sestav izdeluje kot enkratni ali serijski izdelek, in da morajo biti izvajalci sončnih elektrarn posebej pozorni, ali sestav, ki ga vgradijo v električno inštalacijo sončne elektrarne, ustreza vsem zahtevam standardov [1] in [2]. V prispevku so v nadaljevanju predstavljene bistvene zahteve, podane v dodatkih DD, EE in FF standarda [2].

Standard SIST EN IEC 61439-2:2021 sestave za uporabo v fotonapetostnih električnih inštalacijah označuje kot fotonapetostne sestave in v dodatkih DD, EE in FF podaja posebne značilnosti, posebne servisne pogoje in zahteve zanje. Proizvodnjo in/ali vgradnjo fotonapetostnih sestavov lahko opravi subjekt, ki ni izvirni proizvajalec, skladno z zahtevo v točki 3.10.1 [1].

Dodatek DD

Zahteve za sestave, ki se uporabljajo v fotonapetostnih sistemih, temeljijo na zahtevah standarda SIST EN IEC 61439-2:2021. Razlike za fotonapetostne sestave pa so opredeljene v dodatku DD.

Standard [2] obravnava ta dodatek kot prvi korak k standardu za fotonapetostne sestave. Najnovejši razvoj na področju fotovoltaične tehnologije je izziv za tradicionalni pristop k energetskim virom in sistemom za distribucijo električne energije, vključno z njihovimi pogoji delovanja in okoljem. Fotonapetostni sistemi imajo posebne značilnosti in zahtevajo specifično opremo. Ta dodatek vsebuje zahteve za načrtovanje in preverjanje sestavov za uporabo v fotonapetostnih sistemih.

Za fotonapetostne sestave veljajo naslednja merila:

  • uporabljajo se za povezovanje električne energije iz sistemov z enosmernim tokom, pri katerih napetost ne presega 1.500 V enosmerno, in napajanja v omrežje izmeničnega toka, kjer napetost ne presega 1.000 V izmenično,
  • to so nepremični sestavi,
  • namenjeni so, da jih upravljajo usposobljene osebe, vendar so lahko nameščeni na mestih, dostopnih običajnim osebam,
  • primerni so za notranjo ali zunanjo montažo.

Dodatek opredeljuje pojme in določa pogoje uporabe, konstrukcijske zahteve, tehnične značilnosti in preverjanja za fotonapetostne sestave. Slednji lahko vključujejo tudi krmilne in/ali signalne naprave, povezane z distribucijo električne energije. Velja za vse fotonapetostne sestave ne glede na to, ali so načrtovani in izdelani kot enkratni sestavi ali pa serijsko. Ne uporablja se za posebne vrste sestavov, ki so zajeti v drugih delih skupine standardov IEC 61439.

Referenčni dokumenti

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 1/2024

Avtor:
Boštjan Meža

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

OBVEZNO zagotavljanje in preverjanje varnosti delovanja SONČNIH ELEKTRARN | Nova zakonodaja in nove Tehnične smernice

POUČEN UPRAVLJALEC MALE ELEKTRARNE – zakonsko obvezno usposabljanje lastnikov | Lastnik male elektrarne je odgovoren za varno in zanesljivo obratovanje male elektrarne in je lahko kaznovan v kolikor ne izpolnjuje zakonodajnih zahtev | Usposabljanje v skladu s prenovljeno zakonodajo

Nova zakonodaja na področju SAMOOSKRBE z energijo, rabe obnovljivih virov & učinkovite rabe energije, električne mobilnosti ter pogojev priključitve naprav | Vse na enem mestu

HRANILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE – neodvisna in zanesljiva (samo)oskrba z električno energijo | Nova zakonodaja in tehnologije, Tehnične smernice in zadnje stanje tehnike

OMREŽNINA – nova metodologija obračunavanja | Učinkoviti ukrepi za optimizacijo stroškov električne energije | Nov tarifni sistem s 1. julijem 2024

Obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev – v skladu s predpisi in slovenskim standardom SIST EN-50110 | Obveznosti delodajalca in delojemalca za varno delo na električnih inštalacijah in postrojih ter obvezni INTERNI PRAVILNIKI

PRAVILNIKI, STANDARDI in TEHNIČNE SMERNICE za nizkonapetostne inštalacije in zaščito pred delovanjem strele | Vse na enem mestu

Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščita | Novi Pravilnik in Tehnična smernica

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €