Oprema v elektrostatično urejenem prostoru

Oprema v elektrostatično urejenem prostoru

Prazen elektrostatično urejen prostor (EPA) brez opreme in brez osebja seveda ne služi svojemu namenu. Šele vgrajena oprema in usposobljeni delavci dajo prostoru koristen...
Aktualne teme na področju dela CLC/TC 8X WG 1

Aktualne teme na področju dela CLC/TC 8X WG 1

Slovenski tehnični odbor SIST/TC NTF predstavlja zrcalni tehnični odbor evropskemu tehničnemu odboru CLC/TC 8X oziroma mednarodnemu tehničnemu odboru IEC/TC 8. V okviru tehničnega odbora...
Nova zakonodaja na področju SAMOOSKRBE, obnovljivih virov & učinkovite rabe energije in električne mobilnosti – Vse na enem mestu HRANILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE – neodvisna in zanesljiva (samo)oskrba z električno energijo – Zadnje stanje tehnike in aktualna zakonodaja POUČEN UPRAVLJALEC MALE ELEKTRARNE – zakonsko obvezno usposabljanje lastnikov – Lastnik male elektrarne je odgovoren za varno in zanesljivo obratovanje male elektrarne in je lahko kaznovan v kolikor ne izpolnjuje zakonodajnih zahtev. Usposabljanje v skladu s prenovljeno zakonodajo! OBVEZNO zagotavljanje in preverjanje varnosti delovanja SONČNIH ELEKTRARN – Nova zakonodaja in nove Tehnične smernice POLNILNE POSTAJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA – vse od postavitve do preizkušanja varnosti delovanja v 10-ih korakih – Nova zakonodaja in zadnje stanje tehnike na primerih iz prakse Male VETRNE ELEKTRARNE – načrtovanje, namestitev, ekonomika obratovanja, vzdrževanje in sofinanciranje – V skladu z novo zakonodajo in s standardom SIST EN 61400-2 za poslovne in stanovanjske objekte

Vzdrževanje elektroenergetskega sistema s pomočjo stohastične optimizacije in superračunalnika

FF4EuroHPC nadaljuje svoje poslanstvo s spodbujanjem majhnih in srednje velikih podjetij, da s pomočjo najsodobnejših tehnologij sprostijo svoj inovacijski potencial. FF4EuroHPC je raziskovalno-razvojni projekt Obzorja...
Priklop naprav na električno omrežje

Priklop naprav na električno omrežje

Distributerji električne energije morajo zagotavljati ustrezno kakovost napetosti na predajno-prejemnem mestu odjemalca. Kakovost omrežja določa standard EN 50160. Da lahko distributer zagotavlja to, morajo...

Pregled radijskih tehnologij prihodnosti (48. del)

Ob začetku vsakega novega leta ljubitelji elektronike in brezžičnih tehnologij komaj čakajo, da izvedo, kakšne novosti je prinesel CES – Consumer Electronics Show, ki...

Razlika med izoliranim in neizoliranim sistemom zaščite pred delovanjem strele

Udari strele so nevarni za ljudi in njihovo premoženje. Naprave ali metode, ki bi delovale tako, da bi preprečevale udare strele, ne obstajajo. Zato...

E-mobilnost: Hišne polnilnice – način 3

Kot najučinkovitejši in najvarnejši način polnjenja električnih avtomobilov za uporabo doma je izmenični način 3 (angl. AC mode 3) po standardu IEC 61851-1, 1-fazni...
ELEKTROSTATIKA – talna površina v epa-prostoru (7. del)

Elektrostatika – talna površina v EPA-prostoru (7. del)

Elektrostatika je znanost o proučevanju relativno mirujočih elektrin in prehodnih pojavov teh elektrin Talna površina v EPA-prostoru Elektrostatično varna tla (elektrostatična talna površina) so pomemben del...
Pregled radijskih tehnologij prihodnosti (47. del)

Pregled radijskih tehnologij prihodnosti – Tehnologija Wi-Fi, tretjič (47. del)

Koronavirus se je po dobrih treh mesecih sredi poletja ponovno vrnil kot sedmi val. Število okuženih se v evropskih državah, ki kolikor toliko urejeno...
Proizvodnja in zagotavljanje skladnosti nizkonapetostnih sestavov v skladu s slovensko zakonodajo

Proizvodnja in zagotavljanje skladnosti nizkonapetostnih sestavov v skladu s slovensko zakonodajo

V letu 2013 smo v ER podrobneje poročali o spremenjenih zahtevah za električne sestave, ki jih je prinesel prehod iz standarda SIST EN 60439-1...

Edina strokovna revija v Sloveniji za elektrotehniko s praktično vsebino!

Revija izhaja že štiriindvajseto leto, v treh obsežnih številkah letno. Zaradi konsistentne strokovnosti in praktične uporabnosti revija med bralci uživa velik ugled. Je naročniška in v prosti prodaji ni na voljo.

Tematike