Razmere na vhodni in izhodni strani frekvenčnega pretvornika

Razmere na vhodni in izhodni strani frekvenčnega pretvornika

Elektromotorni pogoni so največja skupina porabnikov, na katere del v razvitih državah odpade več kot polovica porabljene električne energije. Kot elektromehanski pretvornik je v...
Primer uporabe BIM-orodij pri gradnji transformatorske postaje

Primer uporabe BIM-orodij pri gradnji transformatorske postaje

Za slovensko prakso je uporaben priročnik IZS za pripravo projektne naloge za uvedbo BIM-pristopa za gradnje. Slovenska družba Bexel Consulting je razvila 3D/4D/5D/6D-BIM-programske rešitve...
Pregled radijskih tehnologij prihodnosti (49. del)

Pregled radijskih tehnologij prihodnosti (49. del)

Tehnologija Wi-Fi postaja nedvomno ena od največjih industrij na področju povezljivosti. S predvideno tržno napovedjo v višini 38,2 milijarde dolarjev do leta 2026 bo...
Oprema v elektrostatično urejenem prostoru

Oprema v elektrostatično urejenem prostoru

Prazen elektrostatično urejen prostor (EPA) brez opreme in brez osebja seveda ne služi svojemu namenu. Šele vgrajena oprema in usposobljeni delavci dajo prostoru koristen...
Aktualne teme na področju dela CLC/TC 8X WG 1

Aktualne teme na področju dela CLC/TC 8X WG 1

Slovenski tehnični odbor SIST/TC NTF predstavlja zrcalni tehnični odbor evropskemu tehničnemu odboru CLC/TC 8X oziroma mednarodnemu tehničnemu odboru IEC/TC 8. V okviru tehničnega odbora...
Nova zakonodaja na področju SAMOOSKRBE, obnovljivih virov & učinkovite rabe energije in električne mobilnosti – Vse na enem mestu HRANILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE – neodvisna in zanesljiva (samo)oskrba z električno energijo – Zadnje stanje tehnike in aktualna zakonodaja POUČEN UPRAVLJALEC MALE ELEKTRARNE – zakonsko obvezno usposabljanje lastnikov – Lastnik male elektrarne je odgovoren za varno in zanesljivo obratovanje male elektrarne in je lahko kaznovan v kolikor ne izpolnjuje zakonodajnih zahtev. Usposabljanje v skladu s prenovljeno zakonodajo! OBVEZNO zagotavljanje in preverjanje varnosti delovanja SONČNIH ELEKTRARN – Nova zakonodaja in nove Tehnične smernice POLNILNE POSTAJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA – vse od postavitve do preizkušanja varnosti delovanja v 10-ih korakih – Nova zakonodaja in zadnje stanje tehnike na primerih iz prakse Male VETRNE ELEKTRARNE – načrtovanje, namestitev, ekonomika obratovanja, vzdrževanje in sofinanciranje – V skladu z novo zakonodajo in s standardom SIST EN 61400-2 za poslovne in stanovanjske objekte

Vzdrževanje elektroenergetskega sistema s pomočjo stohastične optimizacije in superračunalnika

FF4EuroHPC nadaljuje svoje poslanstvo s spodbujanjem majhnih in srednje velikih podjetij, da s pomočjo najsodobnejših tehnologij sprostijo svoj inovacijski potencial. FF4EuroHPC je raziskovalno-razvojni projekt Obzorja...
Priklop naprav na električno omrežje

Priklop naprav na električno omrežje

Distributerji električne energije morajo zagotavljati ustrezno kakovost napetosti na predajno-prejemnem mestu odjemalca. Kakovost omrežja določa standard EN 50160. Da lahko distributer zagotavlja to, morajo...

Pregled radijskih tehnologij prihodnosti (48. del)

Ob začetku vsakega novega leta ljubitelji elektronike in brezžičnih tehnologij komaj čakajo, da izvedo, kakšne novosti je prinesel CES – Consumer Electronics Show, ki...

Razlika med izoliranim in neizoliranim sistemom zaščite pred delovanjem strele

Udari strele so nevarni za ljudi in njihovo premoženje. Naprave ali metode, ki bi delovale tako, da bi preprečevale udare strele, ne obstajajo. Zato...

E-mobilnost: Hišne polnilnice – način 3

Kot najučinkovitejši in najvarnejši način polnjenja električnih avtomobilov za uporabo doma je izmenični način 3 (angl. AC mode 3) po standardu IEC 61851-1, 1-fazni...

Edina strokovna revija v Sloveniji za elektrotehniko s praktično vsebino!

Revija izhaja že štiriindvajseto leto, v treh obsežnih številkah letno. Zaradi konsistentne strokovnosti in praktične uporabnosti revija med bralci uživa velik ugled. Je naročniška in v prosti prodaji ni na voljo.

Tematike