ELEKTROSTATIKA – talna površina v epa-prostoru (7. del)

Elektrostatika – talna površina v EPA-prostoru (7. del)

Elektrostatika je znanost o proučevanju relativno mirujočih elektrin in prehodnih pojavov teh elektrin Talna površina v EPA-prostoru Elektrostatično varna tla (elektrostatična talna površina) so pomemben del...
Pregled radijskih tehnologij prihodnosti (47. del)

Pregled radijskih tehnologij prihodnosti – Tehnologija Wi-Fi, tretjič (47. del)

Koronavirus se je po dobrih treh mesecih sredi poletja ponovno vrnil kot sedmi val. Število okuženih se v evropskih državah, ki kolikor toliko urejeno...
Proizvodnja in zagotavljanje skladnosti nizkonapetostnih sestavov v skladu s slovensko zakonodajo

Proizvodnja in zagotavljanje skladnosti nizkonapetostnih sestavov v skladu s slovensko zakonodajo

V letu 2013 smo v ER podrobneje poročali o spremenjenih zahtevah za električne sestave, ki jih je prinesel prehod iz standarda SIST EN 60439-1...
Zasedanja delovnih skupin IEC

Zasedanja delovnih skupin IEC

Mednarodna elektrotehniška komisija (International Electrotechnical Commission, IEC) pripravlja standarde v tehničnih odborih (TC) in pododborih (SC), znotraj njih pa so ustanovljene številne delovne skupine...
Klasično ničenje, kaj napraviti?

Klasično ničenje, kaj napraviti?

V mesecu septembru 2021 sta izšla Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS št. 140/2021) in Tehnična smernica TSG-002:2021...
Aktualno reševanje izzivov evropske in slovenske standardizacije

Aktualno reševanje izzivov evropske in slovenske standardizacije

Evropska standardizacija je bila na področju vzpostavitve enotnega trga Evropske unije zgodba o uspehu, vendar strateški pomen standardov nima več zadostne prepoznavnosti, zaradi česar...
Ozemljitev kotlovnice

Ozemljitev kotlovnice

Kaj pomeni ozemljiti Ozemljiti pomeni izvesti električno povezavo med dano točko v sistemu (na primer zvezdiščem napajalnega transformatorja), inštalaciji (na primer ozemljitveno sponko – zbiralko)...

Elektrostatika – gradnja strojev in naprav

Stroji, naprave, tehnološka oprema v proizvodnji elektrostatično občutljive elektronike Administrativne zahteve standarda IEC 61340-5-1 za elektrostatično urejeno območje   Zahteve je smiselno upoštevati tudi za elektrostatično...
Pregled radijskih tehnologij prihodnosti - Tehnologija Wi-Fi, tretjič

Pregled radijskih tehnologij prihodnosti – Tehnologija Wi-Fi, tretjič (46. del)

Evropa zaostaja za preostalim svetom s pripravo zakonodaje o uporabi 6 GHz za Wi-Fi. Prav tako zaostaja z nelicenciranim dodeljevanjem spektra 6 GHz. ZDA, Brazilija,...

Način delovanja toplotne črpalke, kakšno je tehnološko ozadje

GRELNO ali toplotno število Kupci toplotnih črpalk se večinoma seznanimo, kaj pomeni grelno število toplotne črpalke. Navadno je okrog 3,8. Pove, koliko enot toplote (3,8 kWh)...

Edina strokovna revija v Sloveniji za elektrotehniko s praktično vsebino!

Revija izhaja že štiriindvajseto leto, v treh obsežnih številkah letno. Zaradi konsistentne strokovnosti in praktične uporabnosti revija med bralci uživa velik ugled. Je naročniška in v prosti prodaji ni na voljo.

Tematike