Konferenca elektroenergetikov

Letošnja jubilejna 15. Konferenca slovenskih elektroenergetikov, ki je največji strokovni dogodek na tem področju v slovenskem prostoru je ponovno postregla s kakovostnimi strokovnimi prispevki in zanimivo tehnično vsebino. Konferenca je potekala v kongresnem centru Thermane Laško in kljub pandemiji se je konference letos udeležilo več kakor 500 udeležencev, ki so seveda morali izpolnjevati pogoj PCT.

Na konferenci so avtorji iz različnih elektroenergetskih podjetij predstavili 171 strokovnih referatov, ki obravnavajo različne tematike, od opreme, postopkov dela, regulative do znanstvenih raziskav, praktičnih pristopov in še več. Takšna strokovna druženja so izjemno pomembna za prispevek k slovenski elektroenergetiki, saj si posamezniki iz različnih podjetij medsebojno podelijo znanje in ideje ter širijo svoje obzorje v strokovnih debatah, kar je temelj razvoja slovenske elektroenergetike.

V razstavnih prostorih so sponzorji konference predstavljali svoja podjetja, z udeleženci navezovali stike in poskrbeli, da bo slovenska elektroenergetska sfera sodelovala še tesneje. V slovesnem delu konference je predsednik združenja CIGRE-CIRED mag. Marko Hrast skupaj s komisijo za priznanja podelil nagrade najuspešnejšim posameznikom za njihovo delo v slovenski elektroenergetiki. Plaketo CIGRE sta prejela dr. Boris Žitnik in Aleš Kregar, plaketo CIRED je prejel dr. Miran Rošer, podeljeni pa sta bili tudi dve nagradi za življenjsko delo, in sicer prof. dr. Jožetu Pihlerju in dr. Zvonku Torošu. Udeleženci so letošnjo konferenco ocenili pozitivno, saj je bila izvedena na zelo visoki strokovni ravni. Naslednja takšna konferenca je načrtovana za leto 2023.

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €