Na človeka osredotočena industrija

Kot smo objavili, je Evropska komisija januarja 2022 objavila razvojno strategijo z naslovom Industrija 5.0. Leta 2016 je Japonska objavila strategijo z naslovom Družba 5.0 (Society 5.0), ki je ekvivalentna Industriji 4.0. Celotna Japonska od takrat dalje postaja digitalni dvojček, sestavljen iz mnogih digitalnih dvojčkov. Industrija 5.0 ni tehnološka revolucija, temveč politični konstrukt Evropske unije. Vsebinsko je okoljska nadgradnja industrije 4.0. Okoljsko nadgradnjo so Japonci dodali strategiji Družbi 5.0 leta 2021, vendar niso spremenili številke revolucije, ker se ta seveda ni zgodila. Evropska unija dejansko še vedno živi v dobi industrije 4.0 in bo to še precej časa. Industrija 5.0 močno poudarjeno v center postavlja človeka, kar je Japonska storila že leta 2016, tehnološki razvoj pa postavlja na obrobje, kar je zabloda. Razvoj tehnologije prehiteva razvoj družbe za deset let ali več in dobesedno vleče razvoj družbe naprej. Najrazvitejša družba je posledica najrazvitejše tehnologije. Slovenski razvoj zaostaja številčno za tri revolucije, zato nam ne ostane drugega, kot da sedaj izvajamo industrijske revolucije 3.0, 4.0 in 5.0 hkrati in integrirane v celoto, imenovano na človeka osredotočena industrija 60 kot generator super inovacijske družbe.

Japonski razvojni model: družba 5.0

Japonci so družbo 5.0 ali super pametno družbo definirali januarja 2016 v petem Planu znanosti in tehnologije (The 5th Science and Technology Basic Plan, Government of Japan, 22. 1. 2016). Japonski plan načrtuje v digitalne dvojčke pretvoriti vso Japonsko, dobesedno vse fizične stvari, kmetijstvo, vozila, naravo, promet, mesta, celotno industrijo in tudi vse storitvene in družbene sisteme, celo politiko, filozofijo itd. Družba 5.0 je družba, v kateri ljudje aktivno uporabljajo napredne tehnologije: IT, internet stvari, robote, umetno inteligenco, obogateno resničnost itd. v vsakdanjem življenju, industriji, zdravstvu in na drugih področjih delovanja, ne zaradi ekonomije, temveč zaradi koristi in udobja državljanov. Cilj je na človeka osredotočena družba.

Keidanren, najpomembnejše japonsko poslovno združenje, je 19. aprila leta 2016 predstavil koncept družbe 5.0 (Society 5.0), imenovane tudi super pametna družba (Super smart society). Pozneje ga je promovirala tudi japonska vlada – slika 4.

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 1/2024

Avtor:
mag. Gorazd Rakovec

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

Planiranje in vodenje naročniške oz. maloserijske proizvodnje | Prilagodljivost in učinkovitost proizvodnega procesa | Vloga umetne inteligence

AI mehanizmi in vodenje projektov digitalizacije | Učinkovit in organiziran pristop | Odgovori na pasti in izzive

Strokovnjak in tudi odličen vodja | Razvoj vodstvenih veščin za strokovnjake v vlogi (projektnih) vodij

Šola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodne in infrastrukturne sisteme | Celovito obvladovanje celotnega življenjskega cikla strojev, opreme, naprav, nepremičnin … | Predstavitev vseh ISO, EN, TP CEN/TR, … standardov, ki so relevantni za to področje | Investicije, obratovanje in vzdrževanje

Izredne situacije | Preventiva, ukrepanje in obvladovanje tveganj v podjetjih oz. organizacijah in okolju | Izdelajte načrt za hitri odziv in sprejemanje pravih odločitev ob izrednih dogodkih, nesrečah, naravni ujmi, kriznih situacijah, …

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €