Generalna skupščina IEC 2022

Generalna skupščina IEC, ki jo vsako leto gosti druga država članica IEC, združuje mednarodne zainteresirane strani za razpravo o trenutnih vprašanjih ter prihodnjih usmeritvah in strategijah mednarodne standardizacije na področju elektrotehnike. Generalna skupščina ima edinstveno obliko, ki združuje srečanja na vodstveni in tehnični ravni z vsemi ključnimi akterji na enem mestu. V letu 2022 je bil gostitelj tega mednarodnega srečanja USNC (US National Standardization – Ameriška nacionalna standardizacija). Dogodka od 29. oktobra do 4. novembra 2022 v San Franciscu se je udeležilo več kot 1500 udeležencev iz mednarodne skupnosti IEC.

Kot predstavnika podjetja ETI d. o. o. sva se te 86. Generalne skupščine IEC udeležila tudi s kolegom Miodragom Stojkovičem. Na otvoritveni slovesnosti je predsednik IEC, dr. Jinbjao Šu, v zanimivem nagovoru udeležencem izpostavil nekaj pomembnih izzivov, s katerimi se sooča ves svet. Združeni narodi so opredelili 17 ciljev trajnostnega razvoja za izgradnjo boljšega in trajnostno usmerjenega sveta do leta 2030. Z vizijo spodbujanja varnejšega in trajnostnega razvoja lahko tudi IEC prispeva k doseganju teh ciljev.

Premik razvoja k nizkoogljični in večinoma »električni družbi« bo zahteval napredne tehnologije, ki temeljijo na sistemih znanja. Standardi IEC in sistemi za ugotavljanje skladnosti zagotavljajo tehnične temelje in najboljše prakse za povezovanje svetovnih gospodarstev, zagotavljanje varnosti in dobrega počutja državljanov ter določanje učinkovitosti in zanesljivosti tehnologij. S svojim delom IEC prispeva k varovanju okolja in omogoča uporabo obnovljivih virov energije. IEC nudi pomoč pri zagotavljanju električne energije tudi tistim, ki nimajo dostopa, in spodbuja gospodarski razvoj.

Vendar so te rešitve mogoče le z globalnim sodelovanjem. Od leta 1906 dalje IEC zagotavlja institucionalni okvir, ki omogoča, da na tisoče strokovnjakov sodeluje pri razvoju mednarodno dogovorjenih rešitev, ki temeljijo na strokovnem znanju in izkušnjah različnih zainteresiranih strani.

Pot v trajnostno prihodnost je polna ovir, odprava katerih zahteva veliko truda. Standardizacijska skupnost IEC se spoprijema s temi izzivi in se odziva z učinkovitimi rešitvami, da bo naš svet postal varnejši, bolj vključujoč in varen za okolje.

Celoten članek je objavljen v elektrotehniški reviji, številka 1/2023

Avtor:
Viktor Martinčič, univ.dipl.inž.el.

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €