Razlogi za sprejetje NOVE ZAKONODAJE o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije

Razlogi za sprejetje NOVE ZAKONODAJE o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih...

Republika Slovenija je skladno z evropskim pravnim okvirom zavezana dosegati cilje na področju obnovljivih virov energije (OVE). Cilj do leta 2020 je bil 25...

Izdan je noveliran priročnik Pregled zakonodaje, standardov in izrazoslovja s področja fotonapetostnih sistemov

Inženirska zbornica Slovenije je februarja 2023 izdala noveliran priročnik Pregled zakonodaje, standardov in izrazoslovja s področja fotonapetostnih sistemov, 2. izdaja, december 2022. Namen prenove...
Pravilnik o tehničnih zahtevah za priključitev in obratovanje vtične proizvodne naprave na obnovljive vire energije

Pravilnik o tehničnih zahtevah za priključitev in obratovanje vtične proizvodne naprave na obnovljive vire...

Konec leta 2022 je bil v Uradnem listu RS objavljen Pravilnik o tehničnih zahtevah za priključitev in obratovanje vtične proizvodne naprave na obnovljive vire...
Nadomestilo za postavitev male vetrne elektrarne

Nadomestilo za postavitev male vetrne elektrarne

Slovenija bo morala do leta 2030 doseči vsaj 27-odstotni delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi energije v skladu s sprejetim Celovitim nacionalnim...
Vozila kot hranilniki električne energije

Vozila kot hranilniki električne energije

Zamisel, da bi vozila lahko uporabili kot hranilnike električne energije, ni nova, prvi koraki, ki bodo omogočili tudi uporabo v praksi, pa so bili...
Pomen javnega naročanja za doseganje podnebnih sprememb

Pomen javnega naročanja za doseganje podnebnih sprememb

Boj proti podnebnim spremembam je prednostna naloga Evropske unije. Posledice podnebnih sprememb so večinoma negativne in se kažejo v pogostejših pojavih ekstremnih vremenskih pojavov...
Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo in za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije - JAVNI POZIV 104SUB-SO22

Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo in za naprave za...

EKO SKLAD je v začetku januarja objavil JAVNI POZIV, katerega predmet so nepovratne finančne spodbude/pomoči za izvedene naložbe nakupa in vgradnje naprav za individualno...
NOVI Pravilnik o tehničnih zahtevah za priključitev in obratovanje vtične proizvodne naprave na obnovljive vire energije

NOVI Pravilnik o tehničnih zahtevah za priključitev in obratovanje vtične proizvodne naprave na obnovljive...

Ministrstvo za infrastrukturo je konec decembra 2022 izdalo Pravilnik o tehničnih zahtevah za priključitev in obratovanje vtične proizvodne naprave na obnovljive vire energije. Pravilnik določa...
Zakonodajne novosti na področju obnovljivih virov energije

Zakonodajne novosti na področju obnovljivih virov energije

Energetska kriza, s katero se zadnje pol leta ukvarjajo države članice Evropske unije, je dodatno okrepila politično usmeritev čim hitrejšega prehoda v brezogljično družbo...
Upravljanje porabe v »pametnem« domu – vodilo EEBus

Upravljanje porabe v »pametnem« domu – vodilo EEBus

Upravljanje porabnikov v pametnem domu sloni na podatkovnih protokolih, ki upravljanje na tak ali drugačen način omogočajo. Različni proizvajalci so razvili različne protokole za...

Edina strokovna revija v Sloveniji za elektrotehniko s praktično vsebino!

Revija izhaja že štiriindvajseto leto, v treh obsežnih številkah letno. Zaradi konsistentne strokovnosti in praktične uporabnosti revija med bralci uživa velik ugled. Je naročniška in v prosti prodaji ni na voljo.

Tematike